Thurø-gruppen

Kontakt

E-mail: 
Adresse: 

Revet
Grastenvej 231A
5700 Svendborg

Piger i trætop

Thurø-gruppen

Vi er en del af Det Danske Spejderkorps og vi følger de overordnede rammer beskrevet af dem. Vi er en idebestemt ungdomsbevægelse - og det er vores mål at udvikle børn og unge.

Som spejder lærer man at respektere sin omgivelser - både sine medmennesker og naturen. Man lærer meget om sig selv, da man gennem opgaver og aktiviteter bliver udfordret både fysisk og socialt. Af denne grund bliver man, som spejder, god til at samarbejde og til at tage personligt ansvar.

Vores store styrke er, at vi kan rumme børn med mange forskellige færdigheder. Vi lærer dem at se værdien af hinandens færdigheder. Dette ses tydeligt i vores patruljesystem, hvor spejdere med forskellige evner samarbejder om et samlet mål.

Vi bruger naturen som ramme, men også som en aktiv del af vores arbejde. Vi er ude året rundt - også når det regner eller sner.

Endelig er vi overbeviste om, at spejderne skal PRØVE, SE, RØRE VED og UNDERSØGE for at lære - "Learning by doing".